რა საჭიროა CRM?

ყველა ხელმძღვანელს ამ კითხვაზე თავისი პასუხი აქვს. ზოგს CRM სისტემა ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციისთვის სჭირდება, მეორეს – რათა თავი დააღწიოს რუტინულ ამოცანებს, მესამეს – გაყიდვების პროცესის ოპტიმიზაციისთვის. მათგან ყველას განსხვავებული საჭიროებები და მიზნები აქვს.  ზოგადად რომ ჩამოვაყალიბოთ, CRM დაგეხმარებათ კომპანიის სხვადასხვა მიმართულებების ერთ სისტემაში დაკავშირებასა და პროცესების ავტომატიზაციაში. როგორ აკეთებს ამას CRM? დავიწყოთ CRM სისტემის უმარტივესი […]

რა არის CRM?

რა არის CRM? CRM არის აბრევიატურა ტერმინის – Customer Relationship Management, და ქართულად ის ასე ჟღერს: მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვა.  მარტივად რომ განვსაზღვროთ, მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვა (CRM) არის თქვენი კომპანიის მომხმარებლებთან და პოტენციურ მომხმარებლებთან  ურთიერთობისა და ბიზნეს პროცესების მართვის ტექნოლოგია.  როდესაც CRM-ზე ვსაუბრობთ, როგორც წესი CRM სისტემას ვგულისხმობთ, რომელიც წარმოადგენს გაყიდვების და კომუნიკაციის მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას. […]